Luchtkwaliteit

All I need is the air that I breathe....

Luchtvervuiling wordt o.a. veroorzaakt door verkeer, landbouw en industrie. Luchtverontreiniging is schadelijk voor de gezondheid en de natuur. Verhoogde concentratie van luchtverontreinigde stoffen hebben een negatieve invloed op de volksgezondheid.