(gezoneerd) Industrieterrein

Gezoneerd Industrieterrein

Als u zich vestigt op een gezoneerd industrieterrein, of u daar al gevestigd bent en wil wijzigen of uitbreiden, dan zal het bevoegd gezag altijd een akoestisch onderzoek vragen. Voor het akoestisch onderzoek worden de bedrijfsactiviteiten en de geluibronnen in kaart gebracht. Middels metingen, berekeningen en het in overleg vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie wordt de geluidsituatie in kaart gebracht.

De uitkomsten hiervan worden getoetst aan de geldende voorschriften. Indien niet wordt voldaan aan de voorschriften adviseren we over mogelijke geluidreducerende en geluidwerende maatregelen. Deze kunnen uiteenlopen van het aanpassen van bedrijfsprocessen tot het treffen van bronmaatregelen (stillere machines, plaatsen geluiddempers) of overdrachtsmaatregelen (isoleren gebouw, plaatsen geluidscherm). Dit wordt gedaan in nauw overleg met het bedrijf en betrokken overheden.