Sporthal

Sporthal

Naast het weren van geluid naar de omgeving is in sporthallen de ruimteakoestiek vaak het voornaamste aandachtspunt. Verstaan sporters elkaar en kan de leraar zich verstaanbaar maken of worden de gebruikers horendol van elkaar en de toeschouwers door hinderlijke galm en reflecties.

jri voert metingen en berekeningen uit om de ruimteakoestiek vast te leggen, overlegt met u over uw wensen en eisen, en adviseert ten aanzien van (de locatie van) toe te passen materialen. Hierbij wordt de geluidwering naar de omgeving zoveel waar mogelijk in het ontwerp geïntegreerd.


Projectfoto's

First Image

Projectfoto's

Second Image

Projectfoto's

Third Image

Projectfoto's

Fourth Image