Rentex

Rentex textielindustrie

De activiteiten van Rentex Fortex te Acht, gevestigd aan De Schakel te Eindhoven, zijn vergunningplichtig ingevolge de Wet milieubeheer. Voor het bedrijf is een oprichtingsvergunning ingediend die door bevoegd gezag is verleend. In het kader van oplevering dient onder meer inzicht te worden gegeven in de geluidtechnische aspecten van de inrichting. Tijdens oplevering blijkt dat niet voldaan kan worden aan de door bevoegd gezag verleende vergunning. Dit houdt in dat de relevante uitgangspunten van de bij de aanvraag gevoegde akoestische rapportage moeten worden gecheckt op realiteit. Hierom heeft een uitgebreide studie plaats gevonden van verschillende installaties (bronnen) in het kader van ALARA. In opdracht van Rentex Fortex te Acht is dit verdere onderzoek verricht, waarbij optredende geluidniveaus in de directe omgeving, zowel ter plaatse van woningen als op referentiepunten en de door Milieudienst Eindhoven (SRE) opgestelde zone, zijn vastgesteld en opnieuw getoetst aan de vergunde grenswaar¬den. Naar aanleiding van deze nieuwe beschouwing zijn voorwaarden aan de bedrijfsvoeringen aangegeven, en doelmatige geluidwerende voorzieningen omschreven. Met de beschreven voorzieningen heeft de inrichting geen bijdrage op de zonebewakingspunten van het distributieterrein en op de referentiepunten is de bijdrage terug gebracht. De uiteindelijke akoestische rapportage heeft ten grondslag gelegen aan de ambtshalve wijziging van de oorspronkelijke vergunning. Ambtshalve wijziging volgens artikel 8.24.

Projectfoto's

First Image

Jongerencentrum Dynamo - Eindhoven

Projectfoto's

Second Image

Jongerencentrum Tavenu - Waalwijk

Projectfoto's

Third Image

Jongerencentrum De Poort - Den Bosch

Projectfoto's

Fourth Image

Burgfabriek - Pijnacker