Gebouwen

Gebouwen

Multifunctionale gebouwen
Na oplevering blijken veel van deze zogenaamde multifunctionele, vaak dure, gebouwen niet eens aan de verwachting van de toekomstige gebruikers te voldoen. De teleurstelling is doorgaans groot bij gebouwen waarin  muziekactiviteiten plaats moeten kunnen vinden. In ons advies wordt een balans gezocht in de wisselwerking tussen verwachtingen, programmering en voorzieningen, met als centrale doelstelling het onaangetast laten de kern (ontwerp en budget). Hiermee wordt recht gedaan aan de wensen van gebruikers en architect.

De jongerencentra De Tavenu in Waalwijk en Dynamo in Eindhoven hebben als één van de kernactiviteiten popmuziek. Beide gebouwen beschikken over een grote popzaal met een capaciteit van ongeveer 600 personen en onder andere project- en oefenruimten, een vergaderzalen, en kantoorruimten. Met medewerkers van de jongerencentra, de architect, de gemeente en andere partijen binnen het bouwteam is tijdens de bouw intensief besproken welke activiteiten waar en wanneer moeten plaatsvinden en met name welke verwachtingen men heeft over de kwaliteit daarvan. Dit heeft geleid tot specifieke voorzieningen zonder wijziging van de lay-out van het gebouw.

Projectfoto's

First Image

Jongerencentrum Dynamo - Eindhoven

Projectfoto's

Second Image

Jongerencentrum Tavenu - Waalwijk

Projectfoto's

Third Image

Jongerencentrum De Poort - Den Bosch

Projectfoto's

Fourth Image