Dynamo

Dynamo

In opdracht van de gemeente Eindhoven is in 2005 de nieuwbouw voor het jongerencentrum Dynamo gerealiseerd. Het nieuwe pand is gesitueerd in de binnenstad van Eindhoven aan de rand van het Masterplan Smalle Haven.

In het gebouw zijn onder andere een popzaal, twee popoefenruimtes en meerdere projectruimtes voor de verschillende groepen jongeren ondergebracht. JRI was binnen het bouwteam verantwoordelijk voor de interne geluidwering, de geluiduitstraling naar de omgeving en de zaalakoestiek. Speciaal binnen dit project is de trillingsgeisoleerde buitenwand van de popzaal. Deze wand is in samenwerking met ALARA-LUKAGRO ontwikkeld. De ervaring, die JRI in de loop der jaren heeft opgedaan in het jongerenwerk (onder andere in Waalwijk, Middelburg en Sprang-Capelle), heeft binnen dit project bijgedragen aan een gebouw waarin de jongeren en hun activiteiten centraal staan.

Projectfoto's

First Image

Jongerencentrum Dynamo - Eindhoven

Projectfoto's

Second Image

Jongerencentrum Tavenu - Waalwijk

Projectfoto's

Third Image

Jongerencentrum De Poort - Den Bosch