Muziekgeluid

"Dat klinkt als muziek in de oren"

Voor de een ontspanning en voor de ander een bron van ergernis.

Horecabedrijven en muziekevenementen kunnen hinder veroorzaken naar de omgeving. Om te beoordelen of er mogelijke hinder is naar de omgeving wordt middels meet- en rekenonderzoek de situatie vastgesteld en wordt er getoetst aan de normen uit het Activiteitenbesluit. Indien nodig zal er geadviseerd worden in mogelijke voorzieningen.