Bedrijf
Wie zijn wij

Jansen Raadgevend Ingenieursbureau is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bouw, milieu en ruimtelijke ordening met als specialisme geluid. Onze adviseurs werken voor verschillende opdrachtgevers binnen het bedrijfsleven en de overheid en zijn actief in zeer uiteenlopende projecten.

De organisatie onderscheidt zich door bij projecten reeds in de ontwerpfase betrokken te zijn, het gebruik centraal te zetten en aandacht te besteden aan de implementatie van advies binnen een bouwproces. Vanwege de ruime kennis en ervaring binnen de overheid zijn onze adviseurs goed op de hoogte van (beroeps)procedures en regelgeving en zijn daarom in staat om de belangen van opdrachtgevers optimaal te behartigen.

Paul Jansen

Paul Jansen van Jansen Raadgevend Ingenieursbureau

Blaffende honden, een windturbinepark in Waalwijk en een jongerencentrum in Eindhoven hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen.
Schijn bedriegt, want er is wel degelijk een gemene deler: Jansen Raadgevend Ingenieursbureau (jri). Lees hier meer...