Zwembaden

Zwembad

Naast het weren van geluid naar de omgeving is in zwembaden de ruimteakoestiek vaak het voornaamste aandachtspunt. Verstaan de badgasten elkaar, kunnen ze lekker ontspannen en kan de badmeester zich verstaanbaar maken of worden de gebruikers en medewerkers horendol van elkaar door hinderlijke galm en reflecties.

jri voert metingen en berekeningen uit om de ruimteakoestiek vast te leggen, overlegt met u over uw wensen en eisen, en adviseert ten aanzien van (de locatie van) toe te passen materialen. Hierbij wordt de geluidwering naar de omgeving en de geluidabsorptie zoveel waar mogelijk in het ontwerp geïntegreerd.