Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Een bedrijf kan hinder voor de omgeving veroorzaken en/of het milieu belasten. In het Activiteitenbesluit staan milieuregels waaraan bedrijven zich moeten houden. Wanneer de activiteiten van uw bedrijf zijn vermeld, dan zal uw bedrijf aan die eisen van het Activiteitenbesluit moeten voldoen. In het Activiteitenbesluit zijn de milieueisen (doelvoorschriften) opgenomen. Deze voorschriften beschrijft hoeveel een activiteit het milieu mag belasten.

Het bevoegd gezag heeft in het Activiteitenbesluit de mogelijkheid een akoestisch rapport te eisen in die gevallen waarin het aannemelijk is dat de geluidsnormen zullen worden overschreden. In een aantal gevallen is het bedrijf verplicht om bij de melding een akoestisch rapport in te dienen.