Windparken

Windparken

Sinds eind jaren 80 van de vorige eeuw de windmolens ook in Nederland in opkomst waren, heeft Jansen Raadgevend Ingenieursbureau de ontwikkelaars geadviseerd. Van solitaire windmolen achter in de tuin tot complete energieparken meer meerdere windmolens zijn in opdracht van overheden, projectontwikkelaars en particulieren hebben Nederland met behulp van ons bureau op de “Groene” wereldkaart gezet.

Ecopark Waalwijk is een gecombineerd wind- en zonne-energieproject in Waalwijk met 5 windturbines in combinatie met circa 8000 m2 zonnepanelen. De windturbines met een ashoogte van zo’n 80 meter zouden manifest in het landschap aanwezig zijn en eventuele geluidoverlast kunnen veroorzaken. Jansen Raadgevend Ingenieursbureau heeft de ontwikkelaar van het plan geadviseerd. Zowel de geluidimmissie van de windturbines en het referentieniveau (achtergrondniveau) van het omgevingsgeluid bij verschillende windsnelheden is bepaald. Uit het onderzoek is gebleken wat de akoestisch aspecten van een dergelijk project voor de omgeving inhouden. Waar en onder welke voorwaarden kunnen de windmolens de gewenste groene stroom opwekken?

Projectfoto's

First Image

Ecopark - Waalwijk

Projectfoto's

Second Image

Projectfoto's

Third Image

Projectfoto's

Fourth Image