Gevelisolatie
Gevelisolatie en geluidwering

Een woning kan grenzen aan een drukke verkeers-/spoorweg of op korte afstand van een industrieterrein liggen. Dit kan hoge geluidniveaus (geluidbelasting) ter plaatse van de gevels van de woning veroorzaken.

In de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit zijn voorschriften opgesteld om geluidgevoelige gebouwen (woningen, kantoren e.d.) voor de geluidbelasting aan de buitenzijde alsmede het geluidniveau in het gebouw te beschermen.

jri brengt de geluidsituatie in kaart en geeft advies voor mogelijke voorzieningen.