Bouwbesluit

Bouwbesluit en akoestische
prestatie - eisen

Het Bouwbesluit stelt onder meer akoestische prestatie-eisen waaraan gebouwen met gebruiksfuncties moeten voldoen. Gebruiksfuncties zijn onder meer; woonfunctie, bijeenkomstfunctie,  gezondheidszorgfunctie en dergelijke.

De akoestische prestatie-eisen omvatten eisen aan:

  1. De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie ter bescherming tegen geluid van buiten, zoals verkeerslawaai.
  2. De geluidwering van scheidingsconstructies ter bescherming tegen het geluid van installaties, zoals lift, toilet en mechanisch ventilatiesysteem.
  3. De geluidwering tussen ruimten of gebouwen.
  4. De nagalmtijd in ruimten.