Arcade

Arcade

Arcade Smalle Haven – Dynamo
Ondanks het feit dat dit in eerste instantie afgeraden door de adviseur geluid, wordt toch woningbouw gerealiseerd aanpandig aan jongerencentrum Dynamo. Hoewel dit een jongerenhuisvesting betreft, dienen de woon- en slaapvertrekken wel beschermd te worden tegen mogelijk geluidoverlast. Projectontwikkelaar Van Straten Bouw en Vastgoed zag direct in dat zij bij ons bureau, als adviseur van Dynamo, voldoende kennis in huis haalde om de situatie zowel voor hen als voor Dynamo te optimaliseren. Door zowel in de ontwerpfase als in de uitvoering toezicht te houden op ontwerp en uitvoering, en voldoende te communiceren met gemeente, Milieudienst en Dynamo, is voorkomen dat er problemen zouden ontstaan.

Projectfoto's

First Image

Arcade - Eindhoven

Projectfoto's

Second Image

Jongerencentrum Dynamo - Eindhoven

Projectfoto's

Third Image

Jongerencentrum De Poort - Den Bosch