Reconstructie

Reconstructie

Wijzigingen aan bestaande wegen kunnen invloed hebben op het akoestische klimaat van bestaande geluidsgevoelige bestemmingen.

Er is sprake van een reconstructie als er een fysieke wijziging aan de weg plaats vindt en als er door de wijziging sprake is van een significante toename van de geluidbelasting (≥ 2dB). Middels akoestisch onderzoek zal moeten worden aangetoond of er daadwerkelijk sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder en mocht er sprake zijn van reconstructie dan ook wat de doelmatigheid van eventuele maatregelen zijn. In het onderzoek wordt het jaar voorafgaand aan de reconstructie en 10 jaar na realisatie van de reconstructie onderzocht.