Beekse Bergen

Beekse Bergen

In opdracht van Libema BV is door ons bureau  onderzoek gedaan naar de geluidtechnische situatie van het park de Beekse Bergen en een beschouwing gemaakt in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit. Dit in verband met de aanvraag om een revisie vergunning voor het gehele park.

Binnen recreatiepark Beekse Bergen kunnen meerdere bedrijfssituaties voorkomen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar de representatieve bedrijfssituatie waarin binnen alle onderdelen van het park (speelland, safaripark, camping en bungalowpark) en hun reguliere activiteiten aan de orde zijn. Eveneens zullen binnen het park echter evenementen georganiseerd worden (feesten, muziekmiddagen en strandparty’s). Deze evenementen zijn elk onafhankelijk van elkaar in kaart gebracht. Waarmee ten behoeve van de beschouwing van de verschillende bedrijfssituaties elk evenement afzonderlijk kan worden beoordeeld.

Ten behoeve van de geluidtechnische situatie zijn de verschillende emissie relevante activiteiten binnen het park vastgelegd. Geluidmetingen zijn uitgevoerd aan het jetskiën, karten, quadrijden en de bijdrage van de verschillende muziekpodia. Eveneens zijn, zoals voor een dergelijk park te verwachten, de geluiden van de meest emissie relevante dieren in kaart gebracht. Maximale geluidniveaus veroorzaakt door leeuwen, gibbons en ara’s zijn binnen de akoestische beschouwing opgenomen.
Vooral de complexiteit van de vast te leggen representatieve situatie is binnen projecten als deze een aandachtspunt. Goed overleg met opdrachtgever, uitvoerende binnen de inrichting en gemeente zijn hierbij aan de orde.

Projectfoto's

First Image

Beekse Bergen - Hilvarenbeek

Projectfoto's

Second Image

Jongerencentrum Tavenu - Waalwijk

Projectfoto's

Third Image

Jongerencentrum De Poort - Den Bosch

Projectfoto's

Fourth Image

Jongerencentrum Dynamo - Eindhoven