Infra & Verkeer

Infra & Verkeer

De geluiddoelstellingen voor weg- en spoorverkeer zijn strenger gesteld dan ooit. In de praktijk betekent dit steeds minder begrip voor geluidoverlast door verkeer en meer strikte navolging van wettelijke normen. Voor voldoende geluidreductie blijken traditionele oplossingen zoals geluidschermen te duur. Bronmaatregelen zijn vaak de enige realistische oplossing van het probleem. Hierbij is de belangrijkste het toepassen van stille wegdekken. Gelukkig gaat de ontwikkeling van geluidreducerende wegdekken snel en is de keuze allang niet meer beperkt tot ZOAB. Bij toepassing van stille wegdekken zijn echter ook o.a. stroefheid, constructieve en akoestische duurzaamheid en kosten van belang. jri speelt hierop in en biedt geluidtechnisch advies geÔntegreerd met andere wegbouwkundige georiŽnteerde disciplines aan.