Isolatie

Geluid zowel buiten als binnen houden

Geluidisolatie kan zijn ten behoeve van het buiten houden van geluid en het binnen houden van geluid.

Bij het geluid buiten houden kunt u denken aan woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen waarbij isolatie nodig is om geluid van buiten (buren, verkeer, industrieterrein, straatlawaai enz.) te beperken.

Bij het geluid binnen houden kunt u denken aan horecabedrijven en fabriekshallen waarbij isolatie nodig is om de geluiduitstraling naar buiten (muziekgeluid, machinegeluid) te beperken.

De isolatie van geluid kan worden verbeterd door de geluid isolatiewaarde van de ramen, wanden en plafond toe te laten nemen