Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning aanvragen.

Heeft u plannen rondom uw bedrijf of woning? Dan moet u mogelijk een omgevingsvergunning aanvragen.

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouw- en milieuvergunningen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning.