Zaalakoestiek
Ruimte / Zaalakoestiek
Ruimte-/zaalakoestiek heeft betrekking op het gedrag van geluid in gebouwen zoals sportaccommodaties, kantoorruimten, muziekstudio, multifunctionele ruimten, woningen  en productiehallen en dergelijke.

De ruimte-/zaalakoestiek houdt zich bezig met het akoestisch klimaat in een ruimte. Hierbij gaat het om zaken als de galm, kleuring, warmte, ruimtelijkheid en helderheid van de ruimte.

In een bestaande situatie wordt middels berekeningen en metingen de situatie in kaart gebracht. jri zal een advies geven over het gewenste akoestische klimaat en met welke voorzieningen deze kunnen worden gerealiseerd.

Bij nog te realiseren situaties zijn er meestal uitgangspunten opgenomen in het programma van eisen (PVE). Indien deze nog moeten worden opgesteld kan jri hierin advies geven over het gewenste akoestische klimaat. jri adviseert om in de ontwerpfase betrokken te worden zodat in een vroegtijdig stadium de speelruimte voor een goed akoestisch ontwerp optimaal wordt benut en zo kunnen problemen en hoge kosten achteraf worden voorkomen.