Milieuzonering

Geluid, geur, gevaar en stof

Milieuzonering legt een relatie tussen de milieuaspecten (geluid, geur, gevaar en stof) van een bedrijf en de omgeving. Bij milieuzonering staan vier vragen centraal:

  • Welke afstand is aanvaardbaar tussen nieuwe bedrijven en nieuwe woningen?
  • Welke afstand is aanvaardbaar tussen nieuwe bedrijven en bestaande woningen?
  • Welke afstand is aanvaardbaar tussen bestaande bedrijven en nieuwe woningen?

Mag een concreet bedrijf zich op een bepaalde locatie vestigen?