Burg fabriek

Burg Fabriek

Het terrein van Burg Fabriek voor Wegtransportmiddelen is gelegen aan de Katwijkerlaan te Pijnacker en heeft een oppervlakte van ongeveer 60.000 m2. De hoofdactiviteit in de bedrijfshallen van Burg is het vervaardigen van trailers, onder te verdelen in chassis- en carrosseriebouw. Chassis worden samengesteld uit ruw materiaal door het bedrijf grotendeels zelf vervaardigde onderdelen. De activiteiten op het terrein van Burg zijn vergunningplichtig ingevolge de Wet milieubeheer. Jansen Raadgevend Ingenieursbureau heeft in de loop der jaren geadviseerd op het gebied van geluid en vergunningprocedures. Er is uitgebreid akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie van het bedrijf, voor zowel bestaande als mogelijke toekomstige situaties. jri is nauw betrokken bij de bedrijfsontwikkelingen en de consequenties die deze kunnen hebben voor vigerende vergunningen. Doordat wij als adviesbureau al jaren betrokken zijn bij Burg kunnen wij het bedrijf hierbij gericht adviseren en meedenken aan doelmatige oplossingen.

Projectfoto's

First Image

Jongerencentrum Dynamo - Eindhoven

Projectfoto's

Second Image

Jongerencentrum Tavenu - Waalwijk

Projectfoto's

Third Image

Jongerencentrum De Poort - Den Bosch

Projectfoto's

Fourth Image

Burgfabriek - Pijnacker