Industrie

Industrie

Industrie Is een werkgebied waar we te maken krijgen met lawaaibeheersing in het kader van de Wet milieubeheer. Hierbij staan we onze klanten bij tot aan de Raad van State wanneer dit voorkomt. Tevens geven we in dit werkveld advies met betrekking tot trillingen, luchtkwaliteit, ARBO & milieu. jri staat u bij, of neemt het gehele traject volledig uit handen. Zo kunt u zich richten op de bedrijfsvoering en het bedrijfsproces.

Een onderneming dient een milieuvergunning te hebben en is alleen toegestaan om de vergunde activiteiten te ontplooien. Een aanvraag voor een milieuvergunning gebeurt bij de betreffende provincie of gemeente en bij die aanvraag dient gedetailleerde informatie aangeleverd te worden met betrekking tot de milieubelasting die het bedrijf veroorzaakt. Het gaat daarbij niet om de producten, maar om het productieproces en de gevolgen van dit productieproces op de directe omgeving.  De aanvraag wordt door de overheid getoetst op volledigheid en stelt aan de hand daarvan de normen op waaraan de organisatie moet voldoen. Nadat het concept ter inzage voor publiek is gelegd, kan de definitieve vergunning worden opgesteld. Partijen (zoals bijvoorbeeld omwonenden) kunnen hiertegen beroep instellen bij de Raad van State. Vanaf het moment van aanvraag tot de definitieve vergunning er is gaat er tenminste periode van 7 maanden voorbij. Deze lange en intensieve proceduretijd kan vervelend zijn, vooral als u bijvoorbeeld aan het wachten bent op een bouwvergunning die eruit voortvloeit. Een onderneming dient een milieuvergunning te hebben en is alleen toegestaan om de vergunde activiteiten te ontplooien. Een aanvraag voor een milieuvergunning gebeurt bij de betreffende provincie of gemeente en bij die aanvraag dient gedetailleerde informatie aangeleverd te worden met betrekking tot de milieubelasting die het bedrijf veroorzaakt. Het gaat daarbij niet om de producten, maar om het productieproces en de gevolgen van dit productieproces op de directe omgeving. De aanvraag wordt door de overheid getoetst op volledigheid en stelt aan de hand daarvan de normen op waaraan de organisatie moet voldoen. Nadat het concept ter inzage voor publiek is gelegd, kan de definitieve vergunning worden opgesteld. Partijen (zoals bijvoorbeeld omwonenden) kunnen hiertegen beroep instellen bij de Raad van State. Vanaf het moment van aanvraag tot de definitieve vergunning er is gaat er tenminste periode van 7 maanden voorbij. Deze lange en intensieve proceduretijd kan vervelend zijn, vooral als u bijvoorbeeld aan het wachten bent op een bouwvergunning die eruit voortvloeit.

jri staat u bij, of neemt het gehele traject volledig uit handen. Zo kunt u zich richten op de bedrijfsvoering en het bedrijfsproces.


Projectfoto's

First Image

by AlexSK

Projectfoto's

Second Image

Projectfoto's

Third Image

Projectfoto's

Fourth Image